Oční vady

Existuje mnoho typů očních vad. Odhalit je s přesností zvládne pouze zkušený oční lékař či optometrista!

Pokud máte potíže se zrakem, tak se neváhejte objednat telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře. Diagnostikujeme oční vadu a najdeme oční pomůcky, které vám pomohou potíže zmírnit či zcela odstranit.

Níže uvádíme pouze nejznámější oční vady:

MYOPIE (KRÁTKOZRAKOST)

Myopie je oční vada, kdy oko je příliš dlouhé (1 mm = – 3 dioptrie), ostrý obraz se vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Projevuje se tím, že blízké předměty vidí pacient dobře, ale na dálku vidí špatně. Krátkozrakost se koriguje mínusovými skly (rozptylkami), která posunou obraz na sítnici. Taková skla jsou na okrajích silnější než uprostřed.

PŘÍZNAKY: 
Mhouříte oči, abyste jasně viděli do dálky? Míjíte své přátele na ulici, aniž byste je poznali? Píše Vaše dítě s nosem nalepeným na sešit? Vidíte vzdálené objekty rozmazaně? Trpíte únavou očí nebo bolestmi hlavy? Jestliže ano, jsou to první příznaky myopie.

HYPERMETROPIE (DALEKOZRAKOST)

Hypermetropie je oční vada, kdy je oko kratší (1 mm = + 3 dioptrie), na sítnici vzniká neostrý obraz a ostrý obraz vzniká za sítnicí. Vidí dobře na dálku a špatně do blízka. Dalekozrakost korigujeme plusovými skly (spojkami), která jsou uprostřed silnější než na okraji.

PŘÍZNAKY: Rozmazané vidění blízkých objektů, únava očí, bolesti hlavy. Symptomy jsou způsobeny neustálou snahou dobře zaostřit. Potíže bývají častější večer a po delší práci.

ASTIGMATISMUS

Pacienti vidí neostře na všechny vzdálenosti. Kombinuje se s myopií nebo hypermetropií. Příčinou je nepravidelné zakřivení rohovky. Astigmatismus korigujeme skly tórickými, která vyrovnají zakřivení rohovky.

PŘÍZNAKY: 
Rozmazané nebo zkreslené vidění. Bolesti hlavy a únava očí. Zaměňování podobných znaků jako H, M a A, číslic 0 a 8.

PRESBYOPIE (VETCHOZRAKOST)

Většinou se objeví po 40. roce života (u myopa o něco později, u hypermetropa o něco dříve). Oční čočka s věkem ztrácí svoji elasticitu a tím klesá schopnost akomodace – zaostřit na bližší předměty. Korekce spočívá v předepsání přídavku na blízko – hodnota se poté sčítá s hodnotami korekce na dálku. Presbyopové trpí astenopickými potížemi – únava, bolesti očí a hlavy, nevolnost, zvýšené překrvení víček a spojivky.

PŘÍZNAKY: Vaše paže nejsou dost dlouhé na to, abyste mohli číst noviny nebo se Vám Vaše děti smějí, když navlékáte nit do jehly? Vyhledáváte pro čtení stále více světla? Jestliže ano, potýkáte se s prvními příznaky presbyopie.

ZELENÝ ZÁKAL (GLAUKOM)

Zelený zákal (glaukom) je oční vada oka, která způsobuje poškození (odumírání) zrakového nervu uvnitř oka, to vede k postupné ztrátě periferního vidění. Jedná se o nebezpečné oční onemocnění – většinou nebolí a zpočátku ho neprovází žádné obtíže.
Proto je důležité chodit na pravidelné oční kontroly – měření očního tlaku, perimetrie a OCT.

ŠEDÝ ZÁKAL (KATARAKTA)

Při šedém zákalu (kataraktě) dochází ke zhoršení vidění vlivem zakalení oční čočky. Pacient vidí zastřeně, jako by se díval přes zamlžené sklo. Šedý zákal se objevuje převážně s postupujícím věkem jako přirozený proces stárnutí lidského oka. Může se objevit i vrozená katarakta, se kterou se pacient narodí, nebo jako následek úrazu.

ODCHLÍPENÍ SÍTNICE

RETINOPATIE

VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace)

Pokud chcete mít jistotu, že na měření zraku nebudete po příchodu do oční optiky čekat, objednejte se předem telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře.